PHP 手册
MySQLi

mysqli::reap_async_query

mysqli_reap_async_query

(PHP 5 >= 5.3.0)

mysqli::reap_async_query -- mysqli_reap_async_queryGet result from async query

说明

面向对象风格

public mysqli_result mysqli::reap_async_query ( void )

过程化风格

mysqli_result mysqli_reap_async_query ( mysql $link )
Warning

本函数还未编写文档,仅有参数列表。

Get result from async query. 仅可用于 mysqlnd

参数

link

仅以过程化样式:由 mysqli_connect()mysqli_init() 返回的链接标识。

返回值

Returns mysqli_result in success, FALSE otherwise.

参见


MySQLi
PHP 手册